Om prosjektet

I EU-direktivet om bærekraftig bruk av plantevernmidler stilles det krav om å bruke integrert plantevern, lavrisiko-pesticider eller ikke-kjemiske alternativer før man bruker kjemiske plantevernmidler. Samtidig mister stadig flere kjemiske plantevernmidler godkjenning, eller effekt på grunn av resistensutvikling hos skadegjørerne. Det er kun to godkjente biologiske preparater for bekjemping av soppsykdommer på matplanter på det norske markedet, men det finnes ingen produsenter av biologiske plantevernmidler i Norge.


Naturlige vekstfremmende jordbakterier (Plant Growth-Promoting Rhizobacteria, PGPR) brukes til biologisk bekjempelse og er klassifisert som lavrisikostoff. PGPR stimulerer plantenes eget immunforsvar, induserer plantevekst og produserer naturlige antimikrobielle stoffer som hemmer skadegjørere. I et tidligere Grofondet-prosjekt isolerte NIBIO ulike PGPR fra salat og jordbær dyrket på Østlandet. Disse bakteriene stimulerer plantevekst og planteforsvar og hemmer svartskurv, storknolla råtesopp, Pythium-, Botrytis- og Fusarium-arter. Bakteriene er minst like effektive som Bayers Serenade-produkt. Det er behov for flere bakterier med sykdomshemmende egenskaper som er tilpasset de ulike plantesortene. I Norge er Pronofa et av flere nye selskaper som produserer insekter som bærekraftig proteinkilde. Insektene lever på mat- og landbruksavfall og skal blant annet erstatte soya fra Brasil i fiskefôr. Produksjonen er dermed et viktig bidrag i sirkulærøkonomien. Insektfrass, eller insektmøkk, er et restråstoff fra insektproduksjonen og har vist seg å ha en veldig god gjødslingseffekt. Studier tyder også på at frasset kan stimulere plantenes immunforsvar, og vekst av PGPR i jorda.


I dette 2-årige prosjektet som er støttet av Grofondet vil vi utvikle et biologisk plantevernprodukt bestående av insektfrass og vekstfremmende bakterier som både bekjemper sykdom og øker avlingene. Vi vil teste våre egne bakterier med dokumentert effekt, samt gjøre bioprospektering for å finne nye bakterier. Salatplanter behandles med frass og bakterier på NIBIO før de smittes med forskjellige soppsykdommer som pythium og gråskimmel. Optimale kombinasjoner av frass og bakterier vil så testes mot naturlig soppsmitte på agurk i Guren gartneri. Vi vil også kvantifisere effekter mot skadeinsekter. Vi forventer at insektfrass optimaliserer veksten av vekstfremmende bakterier, og at frass og bakterier gir en synergieffekt på plantevekst (økt avling) og motstandskraft mot skadegjørere

Naturlige vekstfremmende jordbakterier (Plant Growth-Promoting Rhizobacteria, PGPR) brukes til biologisk bekjempelse og er klassifisert som lavrisikostoff.


PGPR stimulerer plantenes eget immunforsvar, induserer plantevekst og produserer naturlige antimikrobielle stoffer som hemmer skadegjørere.BioGran - Mikroorganismer for bærekraftig biologisk bekjemping av sopp på granplanter

Prosjekt finansiert av RFF Viken


Norske stedegne og naturlig forekommende bakterier som et miljø­vennlig biofungicid for biologisk bekjemping av soppsykdom på frø og små granplanter i skogplanteskoler.

Ta kontakt for samarbeid 


Naturlige  bakterier med vekstfremmende og soppdrepende effekt kan bidra til redusert behov for kjemiske plantevernmidler i norsk landbruk